Logistics Logistics Logisssss นั่น หลายคนยังคง สับสนและงงกับคำนี้อยู่ว่า การจัดการโลจิสติกส์นั้น คือ อะไร หลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ทุกวันนี้ หลายๆคน ยังคงไม่เข้าใจ คิดว่า โลจิสติกส์นั้น ก็คือการขนส่ง สินค้าไปมา ซึ่งอันที่จริงแล้วการขนส่งนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่งของ การจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น

การจัดการคลังสินค้า,การกระจายสินค้า,การจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจ,การบรรจุภัณฑ์, รวมไปถึงการรับส่ง ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

โดยทุกๆกิจกรรมนั้น จะทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเหมือนห่วงโซ่ ถ้าจะให้เห็นภาพอย่างง่าย เราต้องลองนึกภาพเป็น บริษัท บริษัทหนึ่ง โดยการทำงานมีดังนี้ (สมมติว่าเป็นบริษัท ผลิตหนังสือการ์ตูน)

1.บริษัทรับหนังสือการ์ตูน GTO,Doraemon,ชินจัง ทั้งหมด 3 เรื่อง( 3Sku) นับว่าเป็นการขนส่งขาเข้า(กิจกรรมขนส่ง)

2.บริษัทนำการ์ตูนทั้ง 3 เรื่องเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า(กิจกรรมคลังสินค้า) โดยมีการแยกเรื่องออกจากกัน

3.บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจาก ร้านขายหนังสือการ์ตูนต่างๆ เช่น B2S นายอินทร์ บริษัทจึงทำการ นำหนังสือการ์ตูนขึ้นรถบรรทุกไปส่งให้ (กิจกรรมการขนส่ง และ การรับคำสั่งซื้อ)

4.เมื่อหนังสือถึงร้านหนังสือ ก็ทำการขนลง และจัดเข้าร้านต่างๆ(กิจกรรมการกระจายสินค้า ช่องทางการกระจาย)

5.เมื่อหนังสือถูกจำหน่ายออกไป ก็มีการคิดเงินโดยใช้ Barcode ข้อมูลของหนังสือก็จะวิ่งกลับมายัง บริษัทว่าหนังสือจำหน่ายออกไปแล้วเท่าไร ต้องนำไปส่งเพิ่มหรือไม่ (กิจกกรมด้านสารสนเทศ)

ทั้งหมดนี้ คือตัวอย่างโดยสังเขป การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่า กิจกรรมนั้น จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องกันตลอด ถ้าขั้นตอนใดขั้นตอน หนึ่งเกิด มีปัญหาหรือหยุดไป ก็จะส่งผลให้ ขั้นตอนต่อไป ของ ระบบนั้น ช้าลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าการขนส่งหนังสือจาก บริษัทไป ยังร้านค้าปลีก ต่างๆ ช้าแล้วนั้น ก็จะทำให้ร้านค้าปลีกไม่มีหนังสือที่จะจำหน่าย ทำให้สูญเสียโอกาสในการขาย ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ เมื่อมาใช้บริการ หรือถ้า หนังสือได้ส่งมายังร้านค้าปลีกจริง แต่ส่งมาผิดเล่มจากที่ได้สั่งไว้ นอกจากจะทำให้สูยเสียโอกาสในการขาย และกระทบต่อการบริการลูกค้าแล้วนั้น บริษัทยังต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนหนังสือกลับมายังบริษัท และขนสินค้ากลับไปให้แก่ร้านค้าปลีกอีกทีหนึ่ง

จากตัวอย่างงานด้านโลจิสติกส์ นี้นั้นคิดว่า น่าจะทำให้หลายๆท่านเข้าใจถึงคำว่าโลจิสติกส์ได้ง่ายขึ้น มากกว่าการอ่านจากตำรา หรือหนังสือต่างๆ ที่แปลความหมายของคำว่าโลจิสติกส์ไว้เข้าใจได้ค่อนข้างยากเช่น

"เป็นการบูรณาการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการจัดการการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทั้งไปและกลับ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นต้น" ซึ่งบางที การอ่านความหมายนี้ อาจทำให้เราเข้าใจได้ แต่ไม่เห็นภาพ เท่าที่ควร ถ้าทำการยกตัวอย่างน่าจะเข้าใจได้ง่าย

ซึ่งในคราวหน้า สำหรับหลายๆท่านที่เข้าใจความหมายของคำว่าการจัดโลจิสติกส์แล้ว ต่อไปจะได้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า การจัดการ Supply Chains อย่าง่ายเช่นกัน และความแตกต่างระหว่าง โลจิสติกส์ และSupply Chains นั้นคืออะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง ครับ

 

By ...Mongnut

edit @ 3 Jul 2009 00:46:34 by SmoothNut

edit @ 6 Jul 2009 02:53:12 by SmoothNut

edit @ 6 Jul 2009 02:53:20 by SmoothNut

Comment

Comment:

Tweet

โคตรเข้าใจเลย <3 ขอบคุณมากค่ะ

#15 By นิสิตโลจิสติกส์ (182.52.140.7|182.52.140.7) on 2014-05-17 21:17

ขอบคุณมากๆค่ะconfused smile

#14 By lily (103.7.57.18|101.51.144.50) on 2012-11-14 17:03

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับนักศึกษาใหม่..
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาสุดยอด(การจัดการโลจิสติกส์)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็รต้นไป ถึง 5 มีนาคม 55 ..............

#13 By เม (192.168.88.51, 180.183.116.223) on 2012-03-03 09:16

big smile ขอบคุณมากคะ

#12 By มูมู่ (58.64.80.158) on 2011-11-09 20:21

This is a very good definition about logistics.

#11 By logistics (58.8.61.141) on 2011-09-18 13:20

ขอบคุณค่ะ ^^

#10 By - โมจิ - (180.183.123.145) on 2011-04-11 01:43

โอ้โห...อธิบายได้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ เข้าใจง่ายมาก
ง่ายกว่าอ่านหนังสือเยอะเลย...ขอบคุณค่ะ ^^
big smile big smile

#9 By คาริน (124.122.244.171) on 2010-08-03 17:24

Logistics Business Plan Challenge 2010 powered by DHL

เป็นความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์(สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มุ่งส่งเสริมความรู้เรื่องโลจิสติกส์และการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมในระดับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อรูปแบบทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความเชื่อมโยงกับกระบวนทางโลจิสติกส์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้เยาวชนในฐานะคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมแบบสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่าในสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 02 345 5558, 02 218 7423-4
Hotline: 081 337 6400

Twitter: @logisticsplan
MSN : logisticsplan@hotmail.com
E-mail : logisticschula@yahoo.com

พิเศษสำหรับแฟนๆ Facebook ! สามารถเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ กับพวกเราได้ทาง

www.facebook.com/logisticsplan

เข้ามาเป็น Fan Page กันเยอะๆนะครับ

#8 By Brit on 2010-06-29 10:56

ขอเรียนเชิญร่วมงาน
“ The 6th Thailand International Logistics Fair 2009”
จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย
ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัตติยา, คุณธิติพันธ์, คุณชลวรรณ หรือ คุณบูรณี
โทรศัพท์ 02-690-5681-4

#7 By pitoncomm (58.136.28.156) on 2009-09-03 17:06

คิดถึงพี่ชายย ย

^^*

#6 By Nong'Hed (110.49.51.80) on 2009-08-06 19:26

เพื่อนฉานนนน มีความรู้สุดๆวิ้ดดดวู้ววว วิ้ดดดวู้ววว


#5 By jib (203.130.159.2) on 2009-07-07 00:30

โลจิสติกส์ที่ดี คือ การทำให้ลูกค้า พึงพอใจในสินค้าที่ได้รับมากที่สุด เเละพึงพอใจ ในระยะเวลาการส่งที่รวดเร็วด้วย

ลูกค้า คือ พระเจ้า !!!

พี่เห็ด ของหนูนี่สุดยอดเลยจริงๆ เหมือนมานั่ง ฟังอาจารย์พูดอีกรอบเลยเเฮะ
สั้นๆง่ายๆ เเต่ได้ใจความ

สั้นๆง่ายๆ เเล้วได้คุณค่า !!

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีคะพี่เห็ด
เขียนต่อไปนะ

#4 By ลิงปิง (119.31.57.93) on 2009-07-05 16:07

โลจิสติก
คือทุกๆๆอย่างงง
ฮายยยยยยยยยยยยยยย
อิอิ พี่นัทเก่งไปปะอธิบายสุดยอดเลยอะ

#3 By !cZx (58.9.196.233) on 2009-07-04 20:05

เจ๋ง มาก เพื่อน...

มีความรู้ขึ้นเยอะquestion question

#2 By fangYaaaa (124.121.142.176) on 2009-07-03 00:59

แท๊งค์จ่ะ

#1 By ที่พักหัวหิน (124.120.13.44) on 2009-07-03 00:43